Nabízím focení formou TFP pro zajímavé tváře, nápady, styling, vizáž či lokace, pro vzájemné obohacení portfolia.

 • Zajímavá tvář:  Pokud se mi nějakým způsobem hodíte do konceptu mých fotografií, je to ale jen čistě na mém posouzení (např barevné vlasy, pihaté zrzky )
 • Nápady:  Pakliže přijdete s nápadem, jak dát fotografii ještě nevyprávěný příběh s neopakovatelnou atmosférou, rád a se vší vervou se budu snažit přenést Vaší vizi do fotografie.
 • Lokace:  Zajištění netradičního interiérové prostoru (např. hotelový prostory, bazén, industriální stavby, památky či luxusní prostory…) nebo zajištění či vytipování zajímavého exteriérové místa.
 • Vizáž:  Zajištění profesionálního make-up a vlasového stylingu nebo body art.
 • Styling:  Zajištění zajímavých či normálně nedostupných oděvů, oděvních doplňku nebo jiných věcí (např. koně, závodní auto, atd.)

Focení TFP: „Jedná se o dohodu mezi modelem a fotografem (popř. dalšími spolupracovníky), která se týká fotografování a způsobu naložení se vzniklými fotografiemi. Místo finanční odměny mezi zúčastněnými stranami, získají zúčastnění jako honorář výsledné fotky a dohodnutá práva k jejich užití. Jednoduše řečeno, model neplatí fotografovi za nafocení fotek a fotograf neplatí modelu za pózování.“

 • V případě vzniku vedlejších nákladů za focení, se model spolupodílí na jejich uhrazení (např. pronájem prostorů, práce vizážistky, cesta, atd.). Model o tom bude informován ještě před domluvením termínu a bude učiněna vzájemná dohoda jakým způsoben a jakou částí se bude model spolupodílet na uhrazení nákladů.
 • Vyžaduji podepsání písemné smlouvy opoužití fotografií (U modelek mladších 18 let, vyžaduji podpis zákonným zástupcem. V případě mých pochybností si vyhrazuji právo kontaktovat rodiče nezletilých modelů a ověřit si jejich souhlas.) - znění smlouvy o použití fotografií zde.
 • Užití fotografií se řídí dle výše uvedené smlouvy.
 • Do předaných fotografií je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat, upravovat, měnit obsah, provádět ořezy, atd.
 • Počet fotografií je omezen (obvykle min. 5x, případně více fotek v návaznosti na množství stylingu, atd.).
 • Modelu předávám pouze upravené fotografie v elektronické podobě dle vlastního výběru (neposílám náhledy fotografií).
Using Format